Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych wzięli udział w prelekcji oraz warsztatach dotyczących Synagogi i jej znaczenia w kulturze żydowskiej. Spotkanie poprowadziły ambasadorki reprezentujące projekt pn. Ambasadorki i Ambasadorzy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN - pani Maria Bednarska oraz dr Grażyna Barwinek.

Uroczystość rozpoczął piękny występ dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Gen. Stanisława Skalskiego w Polichnie.

Czytanie odbyło się na dziedzińcu zabytkowej Niemczówki w Chęcinach. Atmosfera, miejsce i wystrój dziedzińca wyjątkowo pasował do czytania tej powieści. W wydarzeniu wzięli udział: Pan Burmistrz Robert Jaworski z żoną Emilią, przedstawiciele Klubu Seniora, Słuchacze Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Sołtysi, oraz pięknie ubrana w stroje z tamtych lat młodzież szkolna. Nad wszystkim czuwali pracownicy z Centrum Kultury i Sportu z Panią Dyrektor Renatą Janusz oraz Panie Basia i Jola z biblioteki w Chęcinach.

Impreza integracyjna Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Głównym organizatorem była Pani Renata Janik wicemarszałek woj. świętokrzyskiego. Dyrektorzy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach Pani Elżbieta Korus, Pan Arkadiusz Ślipikowski